Cieľ

Cieľom podujatia je spojiť majiteľov a fanúšikov traktorov, ktorí majú vzťah ku strojom, ktoré celoročne využívajú pri každodennej práci okolo domu a na poliach. Mnohokrát ide o historické traktory, ktoré boli vyrobené pred vyše 50 rokmi a dodnes fungujú a predstavujú hodnotného pomocníka pri najrôznejších aktivitách od obrábania pôdy až po prácu v lese.